Adrian Frank

Jeg er uddannet lærer på Frederiksberg Seminarium i 2001, med historie og biologi, som linjefag.

Jeg har senest arbejdet som kontaktperson på socialpsykiatriekse bosteder. Det var vores kerneopgave at støtte borgerne i deres recoveryprocesser og arbejde rehabiliterende. Vi arbejdede ud fra en kognitiv tilgang og med Low Arousal.

Jeg har, som led i min opkvalificering i 2021 taget diplomuddannelsen i Psykosocial Recovery og Rehabilitering.

Jeg har tidligere arbejdet, som socialfagligmedarbejder, på Stofindtagelsesrummet H17, på Vesterbro. Der var vores kerneopgave var at skabe et trygt og sikkert miljø for brugerne. Der arbejdede vi med Low Arousal, som vores vigtigste pædagogiske redskab i omgangen med brugerne.

Jeg har også tidligere arbejdet som socialpædagog i et jobtræningsprojekt i AKB Tåstrupgård. Der arbejdede vi med den hårde kerne af kriminelle unge mellem 18 og op til ca. 30 år. (det hed sig officielt dog kun til 25). 

I min fritid er jeg aktiv sejler i bådelauget Havhingsten i Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Jeg er også aktiv i den anarkistiske Bogcafe Halmtorvet på Vesterbro i København.