Specialiseret autismetilbud på Engvang – Den Grønne Skole

Efter utallige forespørgsler fra vores samarbejdspartnere i kommunerne, forældre, opholdssteder og ikke mindst fra psykiatrien er det os en glæde at kunne bekendtgøre, at vi efter sommerferien starter et specialiseret autismetilbud op med plads til 8 elever under behandlings- og specialundervisningstilbuddet Engvang – Den Grønne Skole. Vi åbner dog op for enkelte indskrivninger allerede i april. 

For at sikre konstant fokus på tilpasninger og konceptudvikling, så de unge mennesker får bedst mulige rammer for udvikling, livsmestring og livslyst, vil vi udover fastholdelse og ansættelse af højt kvalificerede medarbejdere tilknytte autoriseret psykolog Jesper Lundberg som konsulent og supervisor til personalegruppen, der vil modtage ekstern sparring hver 14. dag.  

Autismespektret er stort, og derfor er det vigtigt at indsnævre målgruppen for at sikre bedst mulige vilkår og dermed resultater.  

Målgruppen er børn og unge i alderen fra 10 år og opefter.  

Unge med autistiske vanskeligheder er tit kendetegnet ved at have en meget ujævn kognitiv profil. Derfor vil Jesper Lundberg altid blive konsulteret ved elevforespørgsler, så vi sikrer et rigtigt match og en professional gennemlæsning og analyse af medsendte sagsakter.  

Såfremt der ikke foreligger en kognitiv udredning eller deslignende, så kan Jesper Lundberg tilkøbes til opgaven for en favorabel pris.    

Vi tilbyder alle elever fuld fagrække med mulighed for eksamener på lige vilkår med landets øvrige elever.  

Derudover har vi et stort fokus på brobygninger og praktikforløb, så eleverne kan komme godt videre efter endt grundskole.  

I dagligdagen vil der også være fokus på ADL-træning, herunder den basale træning i eksempelvis personlig hygiejne, påklædning og spisning, men også på den instrumentelle ADL-træning gennem optræning af mere komplekse færdigheder som indkøb, madlavning, brug af offentlige transportmidler, computere, viden om og håndtering af økonomi. 

Engvang – Den Grønne Skole laver også skræddersyede STU-forløb for målgruppen.  

Vi har et tæt samarbejde med mange lokale virksomheder, som også er interesserede i, hvordan vi kan tilpasse arbejdspladser, så samfundet kan få glæde af målgruppens ofte unikke ressourcer.  

Eleverne på Engvang – Den Grønne Skole, der er tilknyttet vores kørselsordning, bliver altid afhentet af velkendte og uddannede personaler, som sikrer tryghed, behandling og forudsigelighed allerede ved afhentningen. 

Læs meget mere om os på https://engvangskole.dk/ eller kontakt skoleleder Jesper Rasmussen på 54584420 eller jr@engvangskole.dk ved spørgsmål.