Bæredygtig skole

Bæredygtighed er et udtryk for en teknologis eller en kulturs slid på naturgrundlaget. Det kan også være et land eller en skole. Bæredygtighed er også en økonomisk, social, etisk og økologisk synsvinkel, der har til hensigt at strukturere menneskelig aktivitet på en måde, så man bevarer den vilde natur, ofte målt i biodiversitet. En bæredygtig skole forsøger at  sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse og reducere den menneskelige påvirkning af naturen, miljøet og klimaet.

Engvang – Den Grønne Skole ønsker at være en bæredygtig skole. Vi tager udgangspunkt i FNs 17 verdensmål, der er en opskrift på, hvordan vi i fællesskab kan løse verdens største problemer, som FN definerer som bl.a. fattigdom og sult, ulighed og globale klimaforandringer.

I Danmark er vi på mange områder meget privilegerede, og Verdensmålene handler da heller ikke primært om os, men om forholdene i andre lande og vores fælles interesser.

Skolens arbejde med Verdensmålene sker i et tæt samarbejde med eleverne. Det er vores håb, at de gennem viden og ejerskab kan medvirke til at skabe en bæredygtig skole, påvirke deres lokalområder og viderebringe viden til deres jævnaldrende.

Verdensmålene virker abstrakte, utopiske og uopnåelige, og vi forsøger derfor at brydes dem ned i mindre og meget konkrete mål for en bæredygtig skole.

Bæredygtig skole i praksis

Er der fattigdom i Danmark? Der er i hvert fald mange unge, der ikke har råd til at deltage i foreningslivet. Måske kunne Engvang – Den Grønne Skole være med til at skabe meningsfyldte fritidsaktiviteter for disse unge efter skoletid?

Ingen dør af sult i Danmark, men fedme er desværre alt for almindeligt. På Engvang – Den Grønne Skole satser vi på ernæringsrigtig kost og sikrer at skolens indkøb bakker op om bæredygtig madproduktion, men måske kunne vi også række ud i lokalsamfundet med inspiration og events, der fremmer sund livsstil?

I Danmark er vi så heldige, at vi har adgang til rent vand og gode sanitetsforhold, men 40% af verdens befolkning lider under vandmangel. Måske Engvang – Den Grønne Skole kunne arbejde med at anvende regnvand og arbejde bevidst med at sænke miljøforureningen, der på sigt vil forringe vores vandkvalitet?

Den globale økonomi, der fortsat er afhængig af fossile brændstoffer, skaber udledning af drivhusgasser, som kan ændre klimaet. Engvang – Den Grønne Skole vil arbejde med vind- og solenergi og på sigt kunne det måske være et mål som bæredygtig skole, at vi kun anvender de mest hensigtsmæssige energiformer?

Vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi reducerer vores fodaftryk på naturen, så vi ikke bruger flere ressourcer end kloden kan regenerere. Engvang – Den Grønne Skole bestræber sig på at købe økologiske varer, som primært er fremelsket i lokalsamfundet, så transportforureningen mindskes. Måske kunne vi finde måder, så overskydende mad på skolen kommer hjemløse eller folk i lokalsamfundet til gode? Måske kunne vi også finde måder at sænke el-forbruget – og i det hele taget have fokus på genbrug og genanvendelse?

Fisk er et vigtigt element i det globale spisekammer, og derudover er fisk en sund, nærende og bæredygtig spise. Måske Engvang – Den Grønne Skole kunne gøre fisk til en ugentlig spise, såfremt arten er bæredygtig? Som bæredygtig skole kan vi generelt blive mere bevidste om, hvad vi spiser, så vi sikrer øget bæredygtighed inden for sundhed, økologi og livet på land.