Bjørn Olsen


Jeg er uddannet lærer med linjefag i dansk, idræt og historie. Jeg har arbejdet som lærer og været skoleleder på en folkeskole.

De seneste år har jeg arbejdet som lærer på et skolebehandlingstilbud med undervisning af børn og unge med svære sociale- og psykiske vanskeligheder såvel i grupper som individuelt.

Min erfaring har lært mig, hvor vigtigt det er for kvaliteten i det, jeg præsterer, at jeg er en del af et velfungerende arbejdsfællesskab. Når skolens lærere, pædagoger og ledelse møder hinanden med samme grad af tillid og åbenhed, som de møder skolens elever med, bliver vi troværdige rollemodeller, skabere af et godt arbejdsmiljø og dermed garanter for egen og ikke mindst elevernes trivsel og udviklingsmuligheder.

Som lærer på Engvang – Den Grønne Skole kommer jeg til at være en del af et tæt arbejdsfællesskab med dedikerede medarbejdere og med en kvalificeret leder.

Jeg kommer til at være ansvarlig for undervisningen i, samt føre til afgangsprøver i idræt samt varetage undervisningsforløb i dansk og historie.

Jeg bor i Jyderup

Lærer