Bjørn Olsen


Jeg er uddannet lærer med linjefag i dansk, idræt og historie. Jeg har arbejdet som lærer og været skoleleder på en folkeskole.

De seneste mange år har jeg arbejdet som lærer på skoler med undervisning af børn og unge med svære sociale- og psykiske vanskeligheder såvel i grupper som individuelt.

Min erfaring har lært mig, hvor vigtigt det er for kvaliteten i det, jeg præsterer, at jeg er en del af et velfungerende arbejdsfællesskab. Når skolens lærere, pædagoger og ledelse møder hinanden med samme grad af tillid og åbenhed, som de møder skolens elever med, bliver vi troværdige rollemodeller.

Jeg har været med i opstarten af Engvang – Den Grønne Skole, hvilket har været en fest, men jeg har nu nået en alder, hvor jeg primært vil være tilknyttet som vikar.