Charlotte Poulsen

Pædagog 

Jeg er uddannet pædagog med mere end 16 års erfaring. Tidligere har jeg arbejdet på opholdssteder for unge med behov for socialpædagogiske og behandlingsorienteret tilgang. Jeg har kurser bl.a  i mentalisering, LOS, magtanvendelser samt foredrag om forskellige diagnoser og psykiske lidelser. Jeg er uddannet i medicinhåndtering. I januar 2023 er jeg gået i gang med at læse enkeltfag på lærerseminariet.  

På Engvang – Den Grønne skole har jeg fået mulighed for at forfølge en lyst til, at arbejde med unge mennesker i et undervisningsmiljø, hvilket jeg synes er spændende. Her tages højde for dens enkelte sociale, personlige og faglige udvikling. Og hvor behandling og undervisning går hånd i hånd. Jeg bidrager til undervisningen, dels med støtte til de unge, men jeg underviser også med lærernes opbakning og sparring. 

Derudover har jeg sagt ja til at være tillidsrepræsentant på Engvang- Den Grønne skole. 

 Jeg er gift og har tvillingepiger på 13 år.  I min fritid spiller jeg basket ball og træner, samt nyder socialt samvær med venner og familie.