Claus Pogel

Jeg er uddannet lærer fra Frederiksberg Seminarium med linjefag i samfundsfag og religion. 

Derudover har jeg en diplomuddannelse i pædagogik og psykologi. 

Jeg har stået for tre forskellige skoleprojekter i Roskilde, hvor jeg har arbejdet med kriminalitetstruede og sårbare unge med diagnoser som autisme, ADHD, angst og skolevægring. 

Som en udløber af de relationer, som jeg fik etableret til de unge, har jeg arbejdet som mentor i Kriminalforsorgen og som støtte-kontaktperson i Roskilde Kommunes ungeafsnit.  

På Engvang – Den Grønne Skole står jeg for undervisningen af afgangseleverne, og jeg glæder mig til i samarbejde med mine kolleger at hjælpe vores elever til at få de bedst mulige karakterer.  

Den vigtigste forudsætning for at lykkes som lærer er at danne brugbare relationer. Den gode relation mellem lærer og elev er vejen til læring og en farbar vej videre i uddannelsessystemet og livet.  

Jeg bor i København sammen med min datter.