Dagbehandling – udsatte børn og unge

   

Engvang – Den Grønne Skole tilbyder behandlings- og specialundervisning med intern skole fra 5. – 10. klassetrin for elever, der har behov for et behandlingsorienteret tilbud og særligt tilrettelagt undervisning.

Her går børn og unge, der har svært ved at indgå i ordinære skoletilbud, og som ofte har været gennem skoleforløb præget af fravær og skoleskift.

Vores målgruppe er normalt begavede elever og elever med lettere nedsat kognitivt funktionsniveau.

På Engvang – Den Grønne Skole tilstræber vi at eleverne mærker deres selvværd vokse. Vi oplever ofte at udsatte børn og unge i dagbehandling lider af angst, problemer med selvværd og selvtillid. En del har selvskadende adfærd

Vores undervisning har stort fokus på elevernes trivsel, fordi læring og trivsel hænger tæt sammen. Hvis de ikke trives, så kan de ikke lære. Vores elever kan få troen på, at de godt kan lære, og dermed kan de også skubbe sig selv fagligt. Vores undervisere arbejder på at skabe en god relation til eleverne, og undervisningen er blevet tilrettelagt, så eleverne får en følelse af, at de lykkes med opgaverne.

Vores dagbehandling af udsatte børn og unge tager højde for diverse udviklingsforstyrrelser, eksempelvis autisme, asperger, GUA og ADHD.

De udsatte børn og unge i dagbehandling kan også have tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og forstyrrelser i deres følelsesmæssige udvikling,

Vi har også elever med mindre organiske eller genetiske dysfunktioner eller skoleeværingsproblematikker/belastningssyndromer.

Vores fælles mål med dagbehandling er at skabe trivsel og gode udviklingsbetingelser hele vejen rundt om de udsatte børn og unge. Et godt samarbejde mellem dagbehandlingstilbud og hjem har en forstærkende effekt på alle, og det er en forudsætning for, at dagbehandlingstilbuddet og hjemmet i fællesskab kan skabe tryghed og motivation hos eleven.