Fuld fagrække behandlings- og specialundervisningstilbud

Engvang – Den grønne Skole er et fuld fagrække behandlings- og specialundervisningstilbud. På skemaet er matematik, fysik og kemi og biologi, samfundsfag, kristendom, historie, geografi. Vi er også en fuld fagrække specialskole hvad angår de sproglige fag, i det vi tilbyder undervisning i dansk, engelsk og tysk og historie. Eleverne har også valgfag, der eksempelvis kan være kreative fag som billedkunst eller andre sprog. Idræt er også et fag på Engvang.

Skemalagt undervisning

Skemaet i udskolingen er tilrettelagt med lektioner af 45 minutters varighed og med en halv times frokostpause og to faste pauser hhv. formiddag og eftermiddag. Øvrige pauser lægges ud fra hensyn til den aktuelle aktivitet og elevernes individuelle behov.

Som en almindelig skole er undervisningen skemalagt, men eleverne er opdelt i grupper og ikke klasser. Grupperne er dannet ud fra både faglige og sociale hensyn.

Skemaerne kan se forskellige ud fra gruppe til gruppe, men der er fælles elementer i denne fuld fagrække specialskole. Hver dag starter med modtagelse af eleverne, når de møder ind om morgenen, hvor der tilbydes the og evt. morgenmad. Dette for at sikre, at alle elever får en god start på dagen. Ved hjælp af det pædagogiske værktøj skalering, fokuserer vi på den enkeltes dagsform og appellerer til åbenhed, så eleverne ikke skal bruge energi på at gætte hinandens humør og sindstilstande – og ingen oplever at blive overset.

Voksne med stor faglighed

Engvang – Den grønne Skole er et fuld fagrække behandlings- og specialundervisningstilbud, hvor eleverne mødes af voksne med stor faglighed, både hvad angår de forskellige skolefag, didaktik og pædagogik, men i høj grad også viden om diagnoser, traumer og belastningssymptomer hos den enkelte elev og generelt.

Vi anvender mange forskellige tilgange for at kunne imødekomme elevernes individuelle behov. Skolens psykolog indgår i specialskolens dagligdag gennem deltagelse i undervisningen og gennem individuelle som gruppeforløb.

Positive fortællinger

Vi anvender eksempelvis den narrative metode, der arbejder med identitet, nye livshistorier og handlemuligheder på en positiv og respektfuld måde. Elevernes forhistorie er typisk præget af oplevelser af svigt, overbelastninger og nederlag, der har skabt grobund for mistillid til såvel egne evner som til omgivelsernes intentioner og troværdighed.

Dette fuld fagrække behandlings- og specialundervisningstilbud har fokus på de positive fortællinger, som øger selvtilliden og forstærker elevens kompetencer til at kunne håndtere sine vanskeligheder og udfordringer både fagligt, personligt og socialt.