Jesper Andersen


Jeg er uddannet lærer fra N. Zahles seminarium med linjefag i matematik og fysik/kemi sikkerhedskursus i håndværk og design samt uddannet svømmelærer.

Jeg har gennem 21 år arbejdet på skolebehandlingstilbud og i folkeskoler med ansvar for de naturvidenskabelige fag og har ført elever til afgangsprøver i mine linjefag samt engelsk, biologi og geografi. Derudover har jeg i en årrække undervist i dansk, engelsk, samfundsfag, hjemkundskab og historie.

På Engvang – Den Grønne Skole står jeg for de naturvidenskabelige og kreative fag, og jeg glæder mig til at bidrage til et undervisningsmiljø, hvor eleverne skal arbejde praktisk og kreativt med alle fagene. Der skal være fokus på innovation og bæredygtighed. Undervisning hænger for mig uløseligt sammen med eksperimenteren og muligheden for at gå undersøgende til værks. Og selv det, der umiddelbart ikke lykkes, lærer vi af.

Derudover bliver jeg ansvarlig for optimering af og inddragelse af skolens digitale platforme og hjælpemidler, så Engvang – Den Grønne Skole kan tilbyde tidssvarende undervisning og træning af digitale færdigheder.

Jeg bor i Svinninge sammen med min hustru Helle og to fortsat hjemmeboende børn.