Jesper Rasmussen


Jeg har en bachelor i historie og pædagogik fra Roskilde Universitet samt Diplomuddannelsen i offentlig ledelse. De sidste mere end 10 år har jeg været afdelingsleder på et skoledagbehandlingstilbud. Derudover har jeg mange års erfaring med at undervise samt føre til afgangsprøver i de humanistiske fag. Tidligere har jeg arbejdet inden for hospitals- og socialpsykiatrien.

Som leder på Engvang – Den Grønne Skole ser jeg mulighederne for at kunne skabe et dagbehandlingstilbud til sårbare børn og unge, der bygger på et solidt fagligt fundament såvel i forhold til undervisning som behandling.

At Engvang er et lille tilbud, ser jeg som en stor fordel, fordi jeg som leder ønsker at kunne være tæt på skolen, eleverne og de ansatte i dagligdagen. Det giver mulighed for nærhed og nærvær til den enkelte, og det fremmer mulighederne for, at der kan handles hurtigt og relevant, når der enten opstår nye behov eller ideer til udvikling og fornyelse.

Jeg bor i Regstrup, er gift på 21. år og har tre voksne børn.

Skoleleder
Telefon 54584420
Mail jr@engvangskole.dk