Laust Davidsen


Jeg er uddannet lærer og har i menneskealder undervist på såvel folkeskoler som på dagbehandlingsskoler.

Jeg er egentlig gået på pension, man har som pensionist mulighed for at arbejde i det omfang, som jeg har energi og lyst til. Og der mangler fortsat ingen af delene.

Da jeg blev bekendt med oprettelsen af Engvang – Den Grønne Skole var jeg hurtigt ude for at afsøge muligheden for en deltidsstilling på skolen som lærer. Jeg har tidligere arbejdet med Jesper Rasmussen som min daglige leder, og jeg ved derfor, at Engvang under hans ledelse altid vil kæmpe for de svagestes ret og plads i samfundet – et tema der både i mit faglige som politiske arbejde altid har været hjørnestenen.