Målgruppe

Engvang – Den Grønne Skole er et behandlings- og specialundervisningstilbud med intern skole fra 4. – 10. klassetrin for elever, der har behov for et behandlingsorienteret tilbud og særligt tilrettelagt undervisning for at kunne profitere af deres skolegang. 

Der tilbydes ligeledes STU (særligt tilrettelagt uddannelse) for unge med behov for en behandlingsorienteret tilgang i deres tilbud. 

Engvang – Den Grønne Skole  er målrettet børn og unge, der har svært ved at indgå i ordinære skoletilbud, og som ofte har været gennem skoleforløb præget af fravær og skoleskift. 

Målgruppen er normalt begavede elever og elever med lettere nedsat kognitivt funktionsniveau.

·         Udviklingsforstyrrelser, autisme, asperger, GUA, ADHD 

·         Tilknytningsforstyrrelser

·         Personlighedsforstyrrelser

·         Sociale problemer, forstyrrelser i den følelsesmæssige udvikling

·         Angst, problemer med selvværd, manglende tillid til egne og omgivelserne evner og intentioner  

·         Selvskadende adfærd

·         Elever med mindre organiske eller genetiske dysfunktioner

·         Elever med skoleværingsproblematikker/belastningssyndromer

Misbrug må ikke være det primære henvisningsårsag.

Vi tilbyder fuld fagrække og eksamener på lige vilkår med folkeskolen.