Melina Sander Lind

Jeg er psykolog på Engvang – Den Grønne Skole. Jeg har min kandidat i psykologi fra Københavns Universitet. Jeg startede med at tage en tur omkring Roskilde Universitet, hvor jeg læste Humanistisk Basisuddannelse i halvandet år, indtil jeg fandt ud af, at det var altså meningen jeg skulle være psykolog. Jeg er autoriseret og har løbende taget kortere eller længere kurser og videreuddannelser. Seneste har jeg færdiggjort en 2-årig specialistuddannelse i Narrativ praksis.

Jeg har beskæftiget med behandling af børn/ung og deres familier siden jeg blev færdig i 2013 og desuden været meget optaget af traumepsykologi som har været en stor del af min terapeutiske praksis. Jeg har både været ansat på behandlings- og specialskoler tidligere, hvor jeg har stået for den løbende supervision af særligt lærere og pædagoger.

Som psykolog på Engvang – Den Grønne Skole gør jeg mig umage for at sikre de bedste vilkår for positiv udvikling hos vores børn og unge. Dette sker særligt gennem sparring, supervision og vejledning med de voksne, som er de primære voksne omkring børnene i dagligdagen. Jeg er optaget af at arbejdet dynamisk, men målstyret, så vi netop sikre at vi voksne omkring børnene hele tiden har fokus på, hvordan vi bedst støtter og hjælper barnet mod netop en positiv udvikling. Nysgerrigheden bestræber jeg mig på at have som følgesvend, for den hjælper mig altid hen imod den mening vi som mennesker har brug for, for at forstå både sammen i fællesskab og med os selv.