Michel Abi Khalil

Jeg er uddannet pædagogisk assistent samt bager. Senest har jeg arbejdet på en behandlingsskole med elever på mellemtrin og i udskolingen. Før dette arbejdede jeg på en folkeskole med fokus på elever med asylbaggrund. 

Jeg trives ved at indgå i en personalegruppe, hvor der er en kultur præget af faglighed, udvikling af kompetencer og med plads til idéudvikling, humor og kreativitet.

Jeg tror på, at det muligt at give eleverne et tilbud, hvor det at gå i skole og at lære også er sjovt, og at det kan gøres personligt nærværende og relevant for den enkelte elev. 

På Engvang – Den grønne Skole kommer jeg til at indgå i tæt samarbejde med lærere og pædagoger såvel omkring undervisningen som den pædagogiske støtte til skolens elever. Jeg kommer til at være en del af den daglige undervisning og behandling af eleverne. Her vil jeg særligt bidrage med ideer og muligheder for at koble læring med praktiske opgaver f. eks. ved madlavning samt med ADL-træning. 

 Derudover kommer jeg til at indgå i undervisningen i engelsk i samarbejde med skolens engelsklærer. 

Jeg bor i Sorø, er gift og har to børn.