Mohamad Yussef


Jeg er daglig pædagogisk leder og medejer af Engvang – Den Grønne Skole. Jeg er uddannet pædagog og har siden taget linjefag som lærer i tysk samt didaktik og den grundlæggende lederuddannelse.

Tidligere har jeg arbejdet med boligsocialt arbejde som projektmedarbejder med fokus på unge med anden etnisk baggrund, samt som driftsleder gennem 10 år på et transportcenter med ansvar for jobtilbud for utilpassede unge. Inden oprettelsen af Engvang – Den Grønne Skole arbejdede jeg bl.a. sammen med Jesper på et andet skole- og dagbehandlingstilbud gennem flere år.

På Engvang – Den Grønne Skole vil jeg blandt andet udvikle og kvalificere et skolebehandlingstilbud, hvor samspillet mellem behandling og undervisning er i fokus, og hvor min passion for at prioritere relationerne til de unge og til deres familier og andre omkring dem er en naturlig del af arbejdet.

Daglig pædagogisk leder
Telefon 54584421
Mail my@engvangskole.dk