Ole Dannevang

Jeg er udskolingslærer med liniefagene Dansk/Tysk/Samfundsfag, Har
endvidere meget erfaring med afgangsprøver , projektopgaver samt OSO.
Jeg har arbejdet på erhvervsskoler, efterskole,folkeskoler samt specialskoler.
Jeg har meget fokus på at flytte eleverne fra hvor de er fagligt og ikke hvor de
burde være.Jeg er fokuseret på et tema/emner er noget eleverne kan forholde
sig til. Endvidere er det vigtigt med 2vejs kommunikation, så det ikke bliver
ensrettet kommunkation.
Jeg bor i Fløng er gift og har 2 udeboende børn.