Om skolen

Engvang – Den Grønne Skole står på et solidt fundament af faglighed. Vi har stor erfaring fra den pædagogiske, undervisnings- og behandlingsmæssige praksis inden for det specialiserede område.

Formålet med dagbehandlingstilbuddet er at skabe et miljø, hvor eleverne bliver mødt af fagligt og menneskeligt kompetente voksne, der støtter eleverne i at udvikle kompetencer og kunne udfolde deres iboende potentialer bedst muligt under hensyn til deres specifikke psykosociale udfordringer og diagnostiske vanskeligheder.

Dagbehandlingstilbuddet tilbyder en ramme, der er præget af fleksibilitet og fokus på at tilpasse de undervisnings- og behandlingsmæssige tilgange til den enkelte elevs behov og udfordringer. Vi lægger vægt på at støtte eleven i at kunne indgå i sociale fællesskaber, der bygger på gensidig respekt, rummelighed og ansvar.

Et kendetegn ved Engvang – Den Grønne Skole er, at undervisning og behandling ikke er hinandens modsætninger, men derimod hinandens forudsætninger gennem en forståelse af, at faglige succeser skaber bedre selvværd, og at en effektiv og målrettet behandling frigør energi til faglig udvikling.

Der undervises i fuld fagrække med mulighed og forventning om at tage afgangsprøver i FP9 eller FP10. Der ud over deltager alle elever i nationale test, hvor det forventes grundet deres klassetrin.