Skole for udsatte børn og unge


En god skoletid er alfa og omega for et godt børne- og ungeliv og betragtes som en vigtig faktor for et godt voksenliv. Engvang – Den grønne Skole er for udsatte børn og unge, som af forskellige grunde har sværere end andre børn ved at trives i Folkeskolen eller klare sig godt rent fagligt,

Skolevægring

Vores elever er bl.a. børn med skolevægring, der har forskelligartede udfordringer med deres relationer til lærerne, skolekammeraterne eller forældrene. Det er elever med eksempelvis angst, ADHD, asperger, autisme og selvskadende adfærd. Deres problemer som udsatte børn og unge medfører, at de forsøger at undgå skolegang, hvilket tit blot forværrer deres problemer på Folkeskolen.

Som skole for udsatte børn og unge hjælper vi med at forstå årsagerne til deres undgåelsesadfærd. Ved at de går i skole sammen med andre børn, med sammenlignelige udfordringer og mødes af lærere, der er uddannet til at forstå deres udfordringer, får de opbygget deres selvværd.

En støttende skole

Vi tilbyder undervisning fra 5. – 10. klasse samt mulighed for fortsættelse i tilbuddet ved aftale om ekstra modningsår eller STU. Mange af børnene er kommet bagud fagligt, men når de trives og i en tryg og overskuelig hverdag på en støttende skole for udsatte børn og unge vil mange af dem hurtigt kunne indhente det forsømte.
Engvang – Den Grønne Skole for udsatte børn og unge tilbyder mulighed for et ekstra skoleår – et modningsår – til elever, der oplever så meget fremgang, at de har mulighed for at kunne vil kunne blive vurderet uddannelsesparate, hvis de kan få et ekstra skoleår.
Realistiske krav og afskærmning fra fællesskabet
Vi starter med realistiske krav og sørger for hver enkelt elev går i en lille gruppe med gennemgående voksne. Der undervises som udgangspunkt i fuld fagrække med fokus på at tage folkeskolens afgangsprøver. Som skole for udsatte børn og unge er vi indrettet med flere rum, hvilket giver mulighed for at blive skærmet fra fællesskabet, når det er nødvendigt, uden at blive udelukket. Det kan være nødvendigt med afskærmning og 1:1 undervisning i nogle fag, nogle timer om dagen. Behovet kan ændre sig over tid.

Ro og tryghed

Skemaet og de faste rutiner giver ro og tryghed. Skemaerne tilrettelægges ud fra Undervisningsministeriets vejledende timetal, trinmål og med synlige læringsmål. På en skole for udsatte børn og unge er det vigtig, at de enkelte lektioner er overskuelige for eleverne. Ud over ugeskemaer bliver dagens program hver morgen præsenteret for gruppen. Nogle elever kan have behov for, at der yderligere bliver udarbejdet individuelle skemaer og planer.
Vi tager på ture og lejrture under hensyn til elevgruppens robusthed primært af faglige grunde, men også for at eleverne får gode oplevelser sammen.

STU-forløbet

For de udsatte unge som efter Folkeskolens afgangsprøve har brug for udvikle deres individuelle faglige, sociale og personlige kompetencer yderligere, og som derfor ikke er parate til en ungdomsuddannelse eller FGU, tilbyder vil STU – et 3 årigt uddannelsesforløb. Vores STU-elever er tilknyttet et miljø med mulighed for faglig, social og personlig udvikling gennem deltagelse i skolens aktiviteter kombineret med støtte og hjælp til at udforske og afprøve særlige interesser og praktikker.