Solyman Omar

Pædagog

Salomon Omar.

Jeg er uddannet pædagog med 6 års erfaring. Tidligere har jeg arbejdet i Roskilde Ungdomsskoles Heltidsundervisning med unge, der af den ene eller anden årsag ikke kunne inkluderes i Folkeskolen.

I 2023 er jeg gået i gang med at tage et HAP-kursus sammen med et par kollegaer på Engvang. HAP er en struktur og en specialiseret behandlingsmetode, som kan anvendes for at forstå de kognitive dysfunktioner, som cannabinoiderne (de psykoaktive bestandele i cannabis) forårsager. Metoden bygger på biokemi, indlæringspsykologi, kognitionspsykologi og socialpsykologi. Når jeg er færdig med kursusforløbet, vil jeg kunne føre samtaler med de unge om deres misbrug på de unges præmisser med henblik på at få dem til at forstå, hvad hashen betyder for deres livsduelighed.

På Engvang – Den Grønne skole bidrager jeg til undervisningen, dels med støtte til de unge, men jeg underviser også med lærernes opbakning og støtte.