Behandlings- og specialundervisningstilbud ADHD

Når man har ADHD, er opmærksomheden forstyrret. Det kan således være vanskeligt at få en hel almindelig hverdag til at fungere. Opgaver og aktiviteter som andre børn og unge har let ved, kan være udfordrende for den ADHD-ramte. Derfor anbefales en ADHD specialskole, der tager hensyn til, at eleverne har sværere ved at koncentrere sig.

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Psykiatrisk defineres ADHD som en biologisk forstyrrelse i de dele af hjernen, der styrer opmærksomhed, motoriske aktivitet og impulsivitet. Flere af de elever med ADHD, der går på vores specialskole er desuden hyperaktive og impulsive. I en almindelig skole bliver det en stor belastning for trivslen og for evnen til at fungere i forskellige sammenhænge.

Uro og dagdrømmeri

Man regner med, at ADHD er en medfødt forstyrrelse, og den kommer ofte til udtryk i løbet af barndommen. Hos cirka halvdelen fortsætter den ind i voksenlivet, men på en ADHD specialskole kan man lære at håndtere forstyrrelsen, så det bliver nemmere at passe et arbejde og indgå i sociale relationer. 

Vores drenge med ADHD har oplevet af den almindelige skole ikke kan rumme deres uro; at de tit har gang i flere ting på én gang og ofte i et højt tempo, og at de fjoller rundt og kommer til at forstyrre undervisningen. Det tager vi hånd om på Engvang – Den grønne Skole, så alle får udbytte af undervisningen. Pigerne med ADHD er sjældent lige så hyperaktive som drengene, men de er uopmærksomme på en anden måde. De har svært ved at koncentrere sig og vil tit dagdrømme. Vi rummer også den stille ADHD på vores specialskole.

Mobning og mobiler

Mange af eleverne med ADHD har tidligere oplevet mobning. Engvang – Den grønne Skole forebygger mobning ved dagligt at give nærhed, respekt og kompetencer, som fremmer en inkluderende, åben og nysgerrig kultur. Vi lægger vægt på god adfærd og et arbejdsmiljø, der fremmer hjælpsomhed, samarbejde, tolerance. Når eleverne på vores specialskole for ADHD oplever accept af deres forskellighed, styrkes deres selvværd og de får mere energi til at udvikle sig fagligt og danne positive sociale relationer.

Udover vores anti-mobbepolitik tager også vores ordensregler hensyn til, at mange af eleverne på specialskolen lider af ADHD. Vi har således valgt at eleverne gerne må have deres mobiltelefon med i skole, men den skal som udgangspunkt være slukket i undervisningstiden. Mobiltelefoner kan være et frygteligt forstyrrende element, og derfor må de kun benyttes i frikvartererne, og lærerne kan til hver en tid inddrage mobiltelefoner i undervisningstiden, for at hjælpe eleverne til at holde fokus.