Specialskole der rummer mange diagnoser


Engvang – Den grønne Skole er et behandlings- og specialundervisningstilbud der rummer mange diagnoser. Vores målgruppe er normalt begavede elever og elever med lettere nedsat kognitivt funktionsniveau. Vi rummer elever med :
· udviklingsforstyrrelser, autisme, asperger, GUA, ADHD
· tilknytningsforstyrrelser
· personlighedsforstyrrelser
· sociale problemer, forstyrrelser i den følelsesmæssige udvikling
· angst, problemer med selvværd, manglende tillid til egne og omgivelserne evner og intentioner
· selvskadende adfærd
· mindre organiske eller genetiske dysfunktioner
· skoleværingsproblematikker/belastningssyndromer

Højere selvværd

Der er evidens for at børn med diagnoser som de nævnte får højere selvværd, når de går på en specialskole. Dels har vores lærere større viden om de forskellige diagnoser og tilpasser undervisning og krav til eleven. Dels er eleverne sammen med ligesindede og føler sig derfor ikke anderledes, som de ville gøre på en almindelig skole.

En del unge med eksempelvis ADHD ender som kriminelle og stofmisbrugere på grund af manglende støtte i Folkeskolen. Men når de går på en specialskole der rummer mange diagnoser reduceres risikoen for, at de efterfølgende får depressioner og ryger ud i stofmisbrug.

Respekt og accept

Vores elever trives, når de bliver mødt med respekt og en positiv indstilling fra lærere og de andre elever. Når både skolen, sagsbehandlerne og pårørende tager hensyn til, at børnene er anderledes, er der større sandsynlighed for, de kan klarer sig i deres videre liv med uddannelse og arbejde.

I folkeskolen bliver børn med diagnoser meget ofte mobbet og udelukket, både af de andre elever og lærerne. På en specialskole der rummer mange diagnoser er lærerne uddannet til at undervise børn med eksempelvis autisme, asperger og angst, og eleverne lærer også meget af hinanden.

Gode relationer

Mange forældre vil gerne have at deres børn har venner uden diagnoser. Men vores elever dyrker også sport og har andre fritidsinteresser, hvor de møder såkaldt normale børn. Desuden skal man huske at det måske mere er forældrenes behov end barnets.

Vores rummelighed betyder, at ledelsen, lærerne og kammeraterne tilpasser sig den enkelte elev, så læringen bliver optimal og eleverne samtidig får en positiv social oplevelse med solide venskaber, en god relation til de voksne og et godt selvværd.

Det er vigtigt for Engvang – Den grønne Skole, at rummelighed ikke kun handler om det rent faglige. Det handler også om det sociale miljø på skolen.

Undervisningen er af høj faglig kvalitet, hvorved alle vores elever modtager undervisning, der er tilpasset deres faglige niveau og læringsstile. Vi har en undersøgende tilgang til hver enkelt elev, der i samspillet med lærerne løbende tilrettelægger undervisningen efter skiftende behov. Samtidig har vi som mål at fremme elevernes evner til at indgå i sociale sammenhænge med fokus på egalitet og kompromis. Vi er en specialskole som rummer mange diagnoser, men tilstræber af undervisningen foregår inden for gruppen, så eleven oplever at indgå i forpligtende fællesskaber.