Støttekontaktpersonsordning

Støttekontaktpersonsordning med fokus på livsduelighed
Engvang – Den Grønne Skole tilbyder støttekontaktpersonsordning efter Serviceloven § 52 stk. 3 nr. 6.
Tilbuddet kan kun iværksættes med betalingstilsagn.

Indsats: Vores mål er at styrke den unges trivsel og udvikling, så der opnås størst mulig trivsel og livsduelighed og mindst mulig afhængighed af offentlig hjælp og forsørgelse. Det primære fokus er at støtte den unge i at opbygge, fastholde og udbygge kontakten til omverdenen, så hun eller han integreres videst muligt i samfundet. Indsatsen fokuserer derfor på muligheder i de unges lokale miljø, holdbare relationer og personlige kompetencer, der rækker udover professionelle og institutionelle relationer.

Teoretisk afsæt: Den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats er baseret på mentaliseringsteorien herunder ÅBENT sind, hvor tilgangen er præget af Åbenhed, Balance, Empati, Nysgerrighed og Tålmodighed, men vi anvender også den Kognitive Adfærdsterapi, hvor vi arbejder med klare mål, hjemmeopgaver og evalueringer af disse, så vanskeligheder, progressioner og indsatser bliver håndgribelige og evaluerbare.

Medarbejdere: Alle medarbejdere i SKP-ordningen har relevant uddannelse eller er i gang med uddannelse. Alle medarbejdere får løbende supervision af ledelsen. Der er tilknyttet en primær kontaktperson til den unge. I tilfælde af sygdom og ferie vil den unge kende vikaren.

Konfrontationstid og ydelse: Der betales for de timer, støttekontaktpersonen står til rådighed for den unge. Dokumentationsarbejde er medregnet i vores pris og foregår ud fra princippet 1:6. Det vil sige, at vi for tre timers konfrontationstid yder yderligere en halv time til dokumentation og forberedelse. Møder regnes som konfrontationstid og skal som udgangspunkt afholdes i kommunen, hvori SKP-ordningen foregår.

Der skal som min. aftales køb af to timer pr. gang.

Pris: 395 kr. pr. time.

Dette er ikke med i prisen og skal aftales særskilt ved særlige behov:

Aktivitetspenge og evt. kørsel er ikke inkluderet i prisen og skal aftales adskilt.

Vores indsats er primært rettet mod, at den unge selv på sigt skal kunne afholde alle udgifter og gerne i lokalsamfundet, så livsmestringen ikke baseres på urealistiske udgifter, som den unge i fremtiden ikke selv vil kunne betale.