Tine Rasmussen

Visitator, HR, lærer

Jeg har en bachelor i geografi og kommunikation fra RUC,  linjefag i matematik for udskolingsklasser i folkeskolen og er i gang med at tage Diplomuddannelsen i offentlig ledelse. De sidste 10 år har jeg arbejdet som lærer og souschef samt 2 år som afdelingsleder inden for skolebehandlingsområdet. Jeg har erfaring med at føre elever til eksamener samt være censor. Før dette arbejdede jeg en årrække inden for socialpsykiatrien.

Som visitator og HR-ansvarlig kommer jeg til at varetage  opgaver vedrørende skolens drift, indskrivning af elever og funktion ud ad til og som arbejdsplads. I mødet med samarbejdspartnere og ansatte er det væsentligt, at der er stor transparens og løbende dialog om skolens værdier, metoder og drift. 

Jeg glæder mig til at være en del af et dynamisk fællesskab, hvor der er høj faglighed i undervisningen, tid til at møde eleverne med nærvær, tillid og blik for det hele menneske. 

Jeg sætter pris på at stå i undervisningen og har opmærksomheden rettet mod at fremme kreativitet og plads til det personlige udtryk og særegne veje til at komme i mål med en opgave. 

Leg, humor, kreativitet og læring hænger for mig uløseligt sammen  og er klare indikatorer for såvel en god skole for eleverne som en god arbejdsplads. 

På Engvang – Den Grønne Skole kommer jeg til at varetage opgaver omkring visitationer, møder og personaleforhold samt være en del af dagligdagen på skolen med undervisning og samtaler med eleverne. 

Jeg er gift på 21. år med Jesper Rasmussen og har tre voksne børn. Vi bor i Regstrup.