Ulrikke Fabricius Tange

Reg. psykoterapeut og bachelor i Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet. Senest diplom i psykiatri fra Københavns Professionshøjskole 2023.

Aktuelt er jeg tovholder på skolevægringsindsatsen, hvor jeg hjælper børn tilbage til fællesskabet; tilbage til livet i og omkring skolen. Det er en opgave, som—efter min overbevisning—skal løftes i flok og fordrer tæt samarbejde mellem familien, barnet og skolen. Derfor tilbyder jeg hjemmebesøg, terapeutiske samtaler og familiebehandling som en del af indsatsen.

Ellers har jeg en fortid på de skrå brædder og i de højere luftlag, idet jeg både har lavet musicals, revy og teater og arbejdet som stewardesse ved siden af mine studier.