Vision

Formålet med kerneopgaven, der rækker ud i fremtiden
At Engvang – Den grønne Skole bliver en kilde til skabelse af bæredygtige fundamenter for skolens børn og unge, der giver dem de bedst mulige udviklingsbetingelser i livet og tro på egen fremtid.

At Engvang – Den grønne Skole grundlæggende stræber mod, at eleverne på sigt og i videst muligt omfang får kompetencer, lyst til samt mod på at deltage aktivt i og bidrage til samfundet.

Dette sker ud fra en forståelse for socialisering, hvor:

Gensidige forventninger og gensidig afhængighed styrker individet og motiverer til deltagelse i fællesskaber.
Ansvar, pligter og rettigheder går hånd i hånd.