Velkommen til

Engvang

Den Grønne Skole

Der arbejdes målrettet med at hjælpe eleverne til størst mulig selvforståelse og udvikling af strategier til at kunne håndtere psykosociale og diagnostiske vanskeligheder.

Seneste nyheder

Udgivet 28. juni 2024

På Engvang – Den Grønne Skole fejrer vi vores elever efter alle kunstens regler.

Således også med en dimissionsfest for afgangseleverne, hvor eleverne er i centrum omgivet af familie, primære omsorgspersoner, lærere, pædagoger og alle, der har en andel i deres trivsel og udvikling.

I går var vi samlet omkring 100 mennesker på Mellemvang 27, hvor tre langborde var dækket op til den store guldmedalje.

Vi havde fået en kok udefra til at stå for maden godt hjulpet på vej af frivillige hænder blandt personalet.

Der var sodavand og kaffe ad libitum samt et helt suverænt kagebord.

Som god skik og brug indledte Jesper med en opbyggelig tale, hvor han fortalte eleverne, at de skulle fortsætte med at drømme stort.

Efter middagen var det lærernes tur til at fortælle et par bevingede ord om hver enkelt elev.

Efter talen blev eleven kaldt op på scenen, hvor der blev uddelt et karakterblad, en rose, et gavekort samt utallige krammere fra personalet, der ønskede tillykke med de veloverståede afgangsprøver og udtrykte et håb om en strålende fremtid.

Alt det ovenstående er tradition, og vi på Engvang – Den Grønne Skole er ved at finde vores egen tradition tilpasset vores målgruppe.

Vi må ikke glemme, at vi er en behandlings- og specialundervisningsskole, og vi har elever, der er udfordret personligt, socialt og fagligt.

Når eleven begynder sit forløb hos os, kommer de med en bagage af tunge nederlag og mange gange et uhyggeligt fagligt efterslæb, hvor troen på egne evner er nærmest fraværende.Vejen for vores elever har været lang og fyldt med bump, men at opleve deres glæde og se dem komme i mål igen i år, gør, at vi alle fortsætter ufortrødent med at løfte vores opgave med at støtte de sårbare unge og hjælpe dem til at turde drømme stort.

Udgivet 26. april 2024

d. 24/4 og 25/4 fik vi besøg af Kenneth fra ZBC (slagteriskolen) og han havde taget en halv gris med som vi arbejdede med. Onsdag skar vi den op og torsdag fik vi lavet den om til urimelige mængder af mad. Alle skolens elever var ovre og kikke på grisen og rigtig mange var med til at få skåret og lavet mad. Vi blev meget mætte alle sammen.

Vi brugte virkelig mange gode og flotte råvarer og masser af krydderier. Mange børn arbejdede hårdt med madlavningen bl.a. to piger som fik lavet tre forskellige pastasalater: En med skinke, en med kalkun og en vegetarisk.

Udgivet 1. marts 2024

Efter vedholdende og intense forespørgsler fra vores kommunale samarbejdspartnere udvider vi vores dagbehandlingsskoles målgruppe til fremadrettet at inkludere indskolingselever.

Vi er så beæret over den tillid, vi bliver vist. Tænk sig at omgivelserne ser vores potentiale, ambitioner og kvalitet, inden vi selv gør det, TAK!

Godkendelsen til indskolingselever gælder fra den 1.12.2023, hvor vi også får fornøjelsen af at byde velkommen til den første lille purk på 7 år 😊

Udover det enorme og lettere angstprovokerende skridt med etablering af indskoling, så er vi også i gang med at stable en klub op for unge, der mangler fodfæste på arbejds- og uddannelsesmarkedet. Vi tror på, at vi kan hjælpe Holbæk Kommune med, at endnu flere af kommunens unge oplever større livsmestring og inklusion.

Ps. vi mangler stadig en lærer med linjefag i dansk og engelsk. Trænger du til luftforandring eller kender du en, som gør det, så tilbyder vi en af landets mest dynamiske, ambitiøse og hierarkiflade arbejdspladser. GIV LYD ELLER DEL GERNE BUDSKABET! 🙏

P.p.s. vi forkæles af elevernes kundskaber i Håndværk og design. Tak Alfrida 😊

Hvad kan vi tilbyde?

Engvang – Den Grønne Skole er et skole- og dagbehandlingstilbud, som tilbyder undervisning fra 0. – 10. klasse samt mulighed for et ekstra modningsår eller STU.

Der undervises som udgangspunkt i fuld fagrække med fokus på at tage folkeskolens afgangsprøver. Skemaerne tilrettelægges ud fra UVM’s vejledende timetal, trinmål og med synlige læringsmål.

Undervisningen er af høj faglig kvalitet sådan, at alle elever modtager en undervisning, der er tilpasset deres faglige niveau og læringsstile. Vi har en undersøgende tilgang til hver enkelt elev, der i samspillet med lærerne løbende opklarer og udvikler, hvordan undervisningen bedst kan tilrettelægges. Samtidig har vi som underliggende mål at fremme elevernes evner til at indgå i sociale sammenhænge med fokus på gensidig hensynstagen og kompromis. Derfor arbejdes der henimod, at mest muligt af undervisningen foregår inden for gruppen, så eleven oplever at indgå i forpligtende fællesskaber.

Hverdagen

Dagligdagen er bygget op omkring et skema, nogle regler og en kultur båret på nærhed og samarbejde.

Vi har nogle retningslinjer/regler for vort samvær og færden på og omkring skolen, således at alle kan føle sig trygge og godt tilpas.
Mobning er det modsatte af fællesskab, og da vi sætter fællesskaberne i centrum, så er alle former for mobning totalt uacceptabelt.
De 17 Verdensmål er en opskrift på, hvordan vi i fællesskab kan løse verdens største problemer som fattigdom, sult, ligestilling og uddannelse m.m.

Om Engvang

Engvang – Den Grønne Skoles udgangspunkt er at hjælpe eleven til at etablere tryghed i forhold til sine primære voksne og undervisere og opleve skolen som et sikkert og dejligt sted at være.

Ud fra elevens behov kan rammen tilpasses individuelt. Samtidig er skolens fokusmål at hjælpe og støtte eleverne i at indgå i sociale sammenhænge og fællesskaber, så de ikke oplever sig isolerede. Vi arbejder med social træning, fælles aktiviteter og klasseundervisning i det tempo, eleven kan overkomme, men hele tiden med fokus på UVM’s faglige læringsmål.

Engvang- Den Grønne Skole bygger på troen på attraktive fællesskaber, hvor der gives plads og hensyn til den enkelte. I rammer præget af tryghed og rummelighed skabes grundlaget for gensidig forståelse, og modet til at deltage positivt i og tage ejerskab for fællesskabet fremmes.

“Alt hvad jeg gør, påvirker andre og alt hvad andre gør, påvirker mig.”

Følg os på Facebook

Hold dig opdateret på nyheder, meddelelser & informationer via. vores facebook side