Ordensregler

Dagligdagen er bygget op omkring et skema, nogle regler og en kultur båret på nærhed og samarbejde.

Retningslinjer

På Engvang – Den Grønne Skole færdes mange mennesker hver dag. Derfor er det nødvendigt, at vi har nogle retningslinjer/regler for vort samvær og færden på og omkring skolen, således at alle kan føle sig trygge og godt tilpas.

Alt hvad jeg gør, påvirker andre og alt hvad andre gør, påvirker mig.

Omgangstone/sprog og arbejdsmiljø

Engvang – Den Grønne Skole er vores fælles ”arbejdsplads”. Vi skal vise hensyn til hinanden. Det vil sige, at vi skal behandle hinanden ordentligt og snakke til hinanden i et pænt og høfligt sprog og følge de ansattes anvisninger. Bandeord, gadeslang og ”fuck-sprog” hører ikke hjemme på vores skole. På Engvang – Den Grønne Skole accepterer vi ikke mobning.

Påklædning

Engvang – Den Grønne Skole er vores fælles ”arbejdsplads”, og vores påklædning skal være herefter. Ved valg af påklædning skal vi vise hensyn til hinanden og ikke møde i skole i tøj, der krænker andres blufærdighed eller signalerer nedvurdering og foragt for andre.

Mobiltelefon

En mobiltelefon er nyttig i mange situationer, mens den i andre situationer virker forstyrrende. Derfor har vi på Engvang – Den Grønne Skole bestemt, at eleverne må have deres mobiltelefon med i skole; men den skal som udgangspunkt være slukket i undervisningstiden –men den må benyttes i frikvarterer. Mobiltelefonen kan altid efter lærerens beslutning inddrages i undervisningen.

Bøger, undervisningsmaterialer og andet inventar

Alle på Engvang – Den Grønne Skole behandler naturligvis hinandens og skolens ting ordentligt. Det er en naturlig ting, at man rydder op efter sig selv og derved medvirker til, at skolen altid ser pæn og indbydende ud.

Frikvartererne

På Engvang – Den Grønne er det tilladt at opholde sig inde i frikvartererne. Det vil sige i klasselokalerne eller i et af skolens fællesrum. Ophold inde foregår stille og roligt. Det er ønskværdigt, at alle får rørt sig og får frisk luft i pauserne, og derfor opfordrer vi naturligvis på udeaktiviteter, når vejret tillader det. I frikvartererne er det altid adgang til frugt, boller, vand eller andet, som kan stille sulten og tørsten. Eleverne tilbydes også morgenmad.

Uden for skolen

Alle på Engvang – Den Grønne Skole skal opføre sig ordentligt og hensynsfuldt på vej til og fra skole samt på skolens område og på ture ud af huset.

Mødetid

Alle elever skal møde i så god tid, at undervisningen kan begynde til fastsat tid.

Rygning m.v.

Engvang – Den Grønne Skole er modstandere af rygning, men hvis det skal foregå, skal det ske på de aftalte steder.