Visitation

Læs om vores tiltag indenfor visitation

Takster

Informationer kommer snart.

Tilsynsrapport

Visitationsforløb

Et visitationsforløb kan variere fra kommune til kommune, men forløber som udgangspunkt således:

Der laves aftale med visiterende kommune om behovet for løbende opfølgning og møder. 

Der afholdes dog  minimum 1 årligt statusmøde, hvortil dagbehandlingstilbuddet udarbejder en elevplan eller uddannelsesplan.

Målgruppe

Engvang – Den Grønne Skole er et behandlings- og specialundervisningstilbud med intern skole fra 0. – 10. klassetrin for elever, der har behov for et behandlingsorienteret tilbud og særligt tilrettelagt undervisning for at kunne profitere af deres skolegang. 

Der tilbydes ligeledes STU (særligt tilrettelagt uddannelse) for unge med behov for en behandlingsorienteret tilgang i deres tilbud. 

Engvang – Den Grønne Skole  er målrettet børn og unge, der har svært ved at indgå i ordinære skoletilbud, og som ofte har været gennem skoleforløb præget af fravær og skoleskift. 

Målgruppen er normalt begavede elever og elever med lettere nedsat kognitivt funktionsniveau.

Misbrug må ikke være det primære henvisningsårsag.

Vi tilbyder fuld fagrække og eksamener på lige vilkår med folkeskolen.

Undervisningsoverenskomst

Vi har undervisningsoverenskomst med Holbæk kommune