Visitationskontakt

Henvisning og visitation af et barn i Holbæk kommune til et behandlings- og specialundervisningstilbud foregår i overensstemmelse med bestemmelserne i §4 i LOV nr. 1532 af 12/12/2023. For henvisning fra en anden kommune, kan dette kun ske i samarbejde efter forudgående aftale med PPR i Holbæk kommune jf. §5 LOV nr. 1532 Kontakt PPR: Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, Holbæk kommune Louise Egelykke Bilsby, psykolog kvalitetsaftale mellem kommunalbestyrelsen og behandlings- og specialundervisningstilbud Engvang – Den Grønne skole.

37 Jernbanegade 6

4300 Holbæk

Tlf.: +45 72 36 71 95