Fokus på bevægelse – BMX og MTB

Skrevet 24. februar 2024

På Engvang – Den Grønne Skole er der luft under hjulene!

Vi tilbyder nu eleverne, at de i løbet af skoleugen kan deltage i workshops i kørsel på og bygning af cykler – primært BMX og MTB.  

Det er skolens medarbejder, Kalle, der står for disse forløb. Kalle er uddannet cykelsmed og pædagog, og han er en aktiv del af BMX og MTB-miljøet, hvor han gennem mange år har lavet workshops og projekter for unge.

Der instrueres

Cykelværksted  

Eleverne er med til at bygge og vedligeholde cyklerne. Det kræver, at der laves beregninger, når længden på hjulenes eger skal passe til nav og fælg, samt at hænderne er skruet godt på.  

Vedholdenhed, grundighed og motoriske færdigheder trænes, når der skal samles BMX´er eller andre cykler.  

Udregninger og reparation

Øget kropsbevidsthed  

En af de udfordringer, mange unge i dag har, er en manglende eller kun delvis forståelse af kroppen. Udfordringen kan mindskes gennem fokus på den mentale evne til at styre kroppen, at have kontrol over både fin- og grovmotoriske bevægelser og at mærke egen krop.  

Cykling styrker taktilsansen ift. at mærke træthed, sult og egen styrke, og det fordrer læring om kost og næring. Derudover kan vestibulær-sansen, der er en del af balancesansen, styrkes.  

Evnen til at konsekvensberegne er en central del af det at udfordre balancesansen. At skulle holde balancen på en cykel er i sig selv en udfordring for mange, men når man mestrer den indledende del, kan man ved kørsel på disse cykler styrke og udvide horisonten til, hvad kroppen kan.  

Sundt, socialt samvær 

Cykelprojektet har fokus på motion og bevægelse som en sundhedsfremmende indsats. Det praktiske og legende element i workshoppen er med til at gøre motion attraktivt, og cykling, som ellers grundlæggende er en individorienteret sport, kobles med samvær og fællesskab. 

Engvang – Den Grønne Skole ligger klos op ad Holbæk Fælled, hvor der er gode muligheder for at køre ture. Når der virkelig skal øves tricks og teknikker tager vi cyklerne på en trailer og kører ud til steder, hvor der er egnede ramper.  

Mick i et hop