Brian bygger! JA han gør!

Skrevet 26. februar 2024

Et frirum og en anden tilgang til skole, læring og dannelse 

På Engvang – Den Grønne Skole har vi hele tiden gang i praktiske projekter, der får lov til at udvikle sig stille og roligt. Det gør det muligt at inddrage eleverne løbende ud fra den enkeltes behov og aktuelle situation.  

For nogle elever kan det i perioder være svært at indgå i undervisningen. Da kan et sceneskift og muligheden for at være med til praktiske opgaver være en god løsning, ligesom det retter fokus på andre af elevens færdigheder.  

For andre er udsigten til at komme med ud den berømte gulerod, der motiverer til at få arbejdet godt i klassen.  

Tiden sammen om det fælles tredje giver righoldige muligheder for “de gode snakke” og samvær.  

Leg og idérigdom 

Sammen med Brian er der rig mulighed for, at elevernes egne ideer og nysgerrighed i forhold til materialer, værktøjskendskab og skabertrang bliver imødekommet.  

Eleverne får lov til at save, skrue og forsøge sig med egne konstruktioner, eller de er med til at skabe nyt til skolen, så som at forbedre de fælles rammer, bygge borde og bålskur.  

Når eleverne er med til praktiske opgaver, er der altid opmærksomhed på, hvilke faglige, sociale og personlige færdigheder og læringsmål, der er i fokus.  Nogle gange er det oplagt at præsentere den praktiske opgave f.eks. som en del af matematik. I andre situationer går det først op for eleverne, at det, de har været med til, også har givet dem skolefaglig viden, fordi deres motivation i første omgang lå i at “lave noget andet”. 

Stolthed og fællesskaber  

Ofte er elever fra skolens forskellige klasser ude og lave praktiske opgaver på samme tid. For de yngre elever betyder det at være sammen med de ældre, at enhver tanke om, at de er sat uden for klassen eller er forkerte, udviskes – det er ok og lidt sejt. De ældre elever lærer til gengæld at udvise omsorg, empati og rummelighed.   

Det er altid en fryd at opleve, når skaberglæden tager fat i eleverne. Det fører til stolthed og lyst til at fortælle. Som bier søger honningkrukken, tiltrækkes vi andre uundgåeligt af den gode stemning.