Diagnoser og negativ social arv

Skrevet 28. februar 2024

Ved ansættelsessamtaler på Engvang – Den Grønne Skole betones det kraftigt, at vi anser behandling og undervisning som hinandens forudsætninger.

Engvang – Den Grønne Skole er baseret på troen om bæredygtighed. Derfor er det vores drøm, at flere af landets mest udsatte unge langt tidligere mødes af kvalificerede indsatser, da det vil skabe et mere retfærdigt, harmonisk og bæredygtigt samfund med mindre menneskeligt ressourcespild.

Vi kan og bør skabe bedre uddannelses- og livsmuligheder for de stigmatiserede unge gennem målrettede og specialiserede indsatser.

Diagnoser og negativ social arv er ikke lig lav intelligens eller manglende vilje, men udvikling sker kun, hvis eleven mødes med specialviden og ambitioner.

Positive forventninger, kombineret med benhårdt tværfagligt samarbejde, bærer frugt. Således er vores resultater igen i år tæt på det gennemsnitlige for normalområdet.

Således bestod 100 % af vores elever af vores 8. klasses elever det praktiske/musiske fag
97,5 % af prøverne i dansk, matematik og engelsk blev aflagt
75 % aflagde prøver i fuld fagrække
75 % af eleverne klarede de faglige optagelseskrav til almene ungdomsuddannelser

Lad os hæve ambitionerne det fortjener vi alle!

Af Jesper Rasmussen, skoleleder Engvang – Den Grønne Skole

Young leaves, spring leaves, spring, sunshine